Bestyrelsen

Riisets bestyrelse består af 5 faste medlemmer og 2-3 suppleanter, herunder en bleordnings-ansvarlig, en postansvarlig, en næstformand og en formand. Som bestyrelse i en selvejende institution har vi ansvar for bl.a. følgende:

Det overordnede ansvar for institutionens drift, ansættelse og afskedigelse af personalet. Dog har Bestyrelsen uddelegeret ansvaret til Riisets leder.
Godkendelse af årsplan og regnskab.
Bleordningen – en frivillig ordning, hvor bleer indkøbes i store mængder, hvormed forældrene kan betale en rimelig pris for bleerne.
Forbedringstiltag.
Hjælp ved og evt. arrangør af sociale arrangementer.
Vi afholder 4-6 møder på årsplan og skal naturligvis kunne træde til, hvis der opstår ekstraordinære problemstillinger. På forældremødet i november vil der oftest være valg til bestyrelsen, eftersom der er en løbende udskiftning grundet børn, der rykker videre til fritidshjem og andre børnehaver. Vi opfordrer forældrene til at stille op til bestyrelsen, da det er en måde at lære og påvirke sit barns institution og samtidig en måde at lære andre forældre at kende.

Bestyrelsen henstiller til, at I som forældre bruger den normale kommunikationsvej og kontakter personalet først med spørgsmål vedr. jeres børn eller institutionen. Personalet kan rådgive om det er nogle emner, som bør viderebringes til bestyrelsen. Derudover henstiller vi jer naturligvis til, at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis personalet/ledelsen ikke har besvaret jeres spørgsmål fyldestgørende. Dato for næste bestyrelsesmøde vil fremgå af vores Nyhedsbreve, som bliver udsendt ca. 4 gange årligt.
Vi er repræsenteret i både vuggestue og børnehave og der hænger billeder af os begge steder, så vi skulle være til at finde.

Mange hilsner fra de ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Marie Grundtvig, Formand (mor til Gustav/Magnus, BH)
Mette Johnsen, Næstformand (mor til Vilfred/Sigurd, BH)
Christina Palludan, Bestyrelsesmedlem (mor til Ebbe/Elin, BH)
Sofie Vladimir Brønd, Bestyrelsesmedlem (mor til Kajsa, BH)
Steen Vallentin, Bestyrelsesmedlem (far til Linea, BH)
Siff Norman, Bestyrelsesmedlem (mor til Lui, Vug)
Yvonne Lund, Medarbejder repræsentant (pædagog i vuggestuen)

og fra suppleanterne:

Nicklas Bjeverskov, (far til Andrea, Vug)
Rikke Bolander, (mor til Frode, Vug)
Jannick Groth, (far til Nohr, Vug)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>