Kerneopgaven

I Riiset gør vi os hver dag umage for at skabe læringsmiljøer, som understøtter vores børns trivsel, udvikling og dannelse i tæt samarbejde med forældre.

Børn udvikler sig i trygge relationer, så det vores fundamentet for vores pædagogiske praksis.

Vi kan tilbyde en social kontekst