Værdigrundlag

Barndommen er unik og har sin egen ret. Samtidigt er barndommen en proces i nye evner

Vores pædagogik skal være livsnær, og skal tage udgangspunkt i barnet og fællesskabet.

Ordret Pædagog stammer fra det græske og betyder oprindeligt at føre børn et sted hen.

Pædagogik tager udgangspunkt i pædagogiske teori og empiri, samt de erfaringer og observationer fra den pædagogiske praksis I dette samspil kan vi udvikle vores pædagogiske praksis Det forudsætter et s…..?

Mere i denne kategori: Dagens rytme »