Pædagogiske Værdier

Vi gør os hver dag umage for at skabe rammerne for det gode børneliv med plads, tid og ro til at være det unikke lille menneske og møde af et inkluderende fællesskab med nærværende og omsorgsfulde voksne. En hverdag hvor børn og voksne er sammen om fælles glæde og engagement.  

Nærvær:

Nærvær er meget betydningsfuldt i samvær med børn. Vi voksne skal være til stede i nuet, så vi kan fordybe os i samtaler og dele det vi oplever.

Anerkendelse: I Riiset ønsker vi at møde børn ligeværdigt og med respekt for de unikke små mennesker de er. De har ressourcer og ønsker at bidrage til fællesskabet ud fra deres erfaringsgrundlag samt kognitive udvikling. Se side 16

Omsorg:

Tilknytning:

Børn har brug for en tryg tilknytning for at udvikle sig og lære. Den første og vigtigste tilknytning danner børn til deres forældre. I vuggestue og børnehave bliver vi de vigtige nummer to. Derfor skal vi se børnenes behov og skabe tryghed det enkelte barn og for hele børnegruppe. Det gør vi ved at hjælpe dem i deres lege og venskaber, vise godhed og se børns gode intentioner, samt hjælpe dem med at sætte ord på og regulerer deres følelser.

I Riiset vægter vi betydningen af de nære følelsesmæssige relationer og ved at tilknytning til os er væsentlig for jeres børns tryghed og trivsel i vuggestuen og børnehaven. Derfor arbejder vi med tryghedscirklen, som tager udgangspunkt i tilknytningsteori og som giver os et godt udgangspunkt for vores omsorg til jeres børn. At kunne se deres behov og skabe tryghed, hjælpe med barnet med at regulerer sine følelser og blive fyldt op af den voksne ved fx et kram eller et anerkendende blik.

Tillid: Tillid er det fundament vores samarbejde forældrene bygger på. At I trygt kan bringe jeres børn til Riiset og vide vi gør os umage med at skabe de bedste forudsætninger. Vi vil altid kontakte jer hvis vurderer at jeres barn har brug for jer og vi ikke kan trøste dem.

Mentalisering:

Fællesskab: Inkluderende fællesskaber.

Leg:

Legen er essentiel for børn og derfor værner vi i Riiset om børns leg, ved at skabe gode rammer for den.  Vi har fokus på vores legezoner og ændrer dem løbende, så de inviterer til leg.

Demokrati:

Vi gør os hver dag umage for at give vores børns medbestemmelse, medansvar og at øver sig i at indgå i forpligtende fællesskaber. At de oplever og får en forståelse af demokrati.  At de føler sig hørt og forstået og at de har mulighed for at skabe forandringer i deres vuggestue og børnehave.

Miljø:

I Riiset ønsker vi at tage ansvaret for fremtiden og arbejder for at være så bæredygtige som muligt. Vi tænker over at spare på jordens ressourcer, hvor vi kan, lige fra at huske at slukke for lyset når vi går fra et rum til indkøb af økologiske og årstidsbestemte madvarer. Vi affaldssorterer og genbruger det vi kan.

Vi tænker generelt over vores indkøb, så de er så skønsomme som muligt for børn og miljøet.

Vi køber gerne brugte bøger, inventar og legetøj, hvor det giver mening, samt lever op til indhold og sikkerhed.