Dagens rytme

Vuggestuen:

Vi åbner på krokodille og abestuen kl. 6.45, hvor der tilbydes morgenmad frem til 7.45. Vi har fokus på at dagen starter roligt og rart og har fokus på en god overgang mellem hjem og os. Vi giver plads til børns følelser og anerkender dem og hjælper dem i gang med dagen.

Omkring kl. 8.00 fordeler vi os på alle stuer og børnene hjælper med at åbne stuen, samt gøre legezoner klar til dagens første lege.

De børn der er kommet tidligt, får skiftet deres ble.

Omkring kl. 9.00 får vi et lille mellemmåltid og vores samling starter derefter.

Til samling vi synger en goddag sang og andre sange som stuen er optaget af. Vi er optaget af sang og bevægelsesglæde og på hvad vi skal lave efterfølgende. Nogle dage er samlingen lang andre dage kort. Vi følger børnene. 

Omkring kl. 9.30 starter dagens planlagte aktiviteter, som tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner og følger vores årshjul og den uge rytme vi har valgt at følge i vuggestuen.

Det foregår på stuerne, gangene, ude på legepladsen eller på ture ude af huset. Vi vælger den placering der giver mening i forhold til aktiviteten og børnegruppen.

Mellemrummet mellem samlingen og dagens planlagte aktivitet er et vigtigt læringsrum og derfor bruger vi tid på fx at øve selvhjulpenhed, hjælpsomhed, at bruge vores sprog i garderoben med overtøjet eller at børnene er med til at gøre klar til dagens planlagte lege/aktivitet.

Mellemrummet fra den de planlagte aktiviteter og frokosten er ligeledes meget betydningsfuldt for os, da det er der børnene er med til at  …… og mentalt at forberede sig på næste der skal ske. Der skiftes bleer inden frokost.

Kl. 10.45-11 spises der frokost med udgangspunkt i følgende måltidværdier:

Madglæde og madmodighed, dialog om maden og det som optager børnene, måske det vi har oplevet sammen tidligere eller noget helt andet. Vi følger børnenes interesser og har dialoger og udvider børnenes sprog. Vi lader børnene sanse og smage med hænderne. Vi opfordre i forhold til barnets alder at bruge fx ske/gaffel. Vi tager vores ansvar for børnenes oplevelser og erfaringer med mad og måltidet som en social og kulturel værdi alvorligt.

Middagsstunden;

Derefter bliver de trætte børn puttet. Børn under 2 år sover i krybber som står ude på legepladsen og de større børn har sovefællesskaber i hver ende, hvor der læses historie eller synges sange inde middagsluren

Børn der ikke sover er sammen og leger og læser bøger.

De voksne holder på skift stuemøder eller holder pause og samler nærvær til eftermiddagen.

Omkring Kl. 14. er mange børn vågne og der tilbydes et eftermiddagsmåltid, som består af frugt, brød, mælk og vand.

Derefter er der leg på stuen, gangen og legepladsen.

Omkring kl. 15.30 mødes de to stuer i hver ende på den ene stue eller legepladsen eller vores gangareal til fx bevægelseslege.  

Kl. 16.00 kommer udflytteren/vores børnehavebørn tilbage fra Fredensborg og leger med vuggestuebørnene.

16.30-17.00 Børne og voksne leger og hjælpes af med at lukke huset ned.

Kl. 17.00 lukker Riiset.

 

Udflytteren:

Ca kl. 9.15 er vi ankommet til Fredensborg og så er der morgen gymnastik for de børn der har lyst.

Ca. 9.30 tilbydes der et lille formiddagsmåltid og der holdes samling på stuerne, hvor der synges en goddag sang. Vi er optaget af sang og bevægelsesglæde og på hvad vi skal lave efterfølgende. Samt på det der aktuelt optager børnene.  Nogle dage er samlingen lang andre dage kort. Vi følger børnene. 

Ca. 9.45 starter dagens planlagte aktiviteter, som tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner og følger vores årshjul. Vi fordeler os i mindre grupper i vores hus, på legepladsen og på vores skovområde. Det er også her der spises frokost.

 

De mange daglige rutiner som dagen i vuggestue og børnehave består af er betydningsfulde læringsmiljøer, hvor børnene bl.a. kan øve selvhjulpenhed, hjælpsomhed, handleevne og samarbejde i fællesskabet. Det er meningsfuldt for børn at være en del af de opgaver der er forbundet med rutinerne og som vi gentager dag efter dag.

Dagligdagens rutiner, som fx tiden i garderoben, måltidet, sovestunden, toiletbesøg/ bleskift er også gode til at understøtte den sproglige udvikling.

Det er alle disse upåagtede rutiner og hvordan vi ser og arbejder med dem der udgør den største del af børns tid i vuggestuen og børnehave. Derfor er det rigtigt vigtig at det er pædagogisk kvalitet der er fremtrædende. At der er plads til rummelige samspilformer og fokus på børn

Mellemrummet mellem samlingen og dagens planlagte aktivitet er et vigtigt læringsrum og derfor bruger vi tid på fx at øve selvhjulpenhed, hjælpsomhed, at bruge vores sprog i garderoben med overtøjet eller at børnene er med til at gøre klar til dagens planlagte lege/aktivitet.

Mellemrummet fra den de planlagte aktiviteter og frokosten er ligeledes meget betydningsfuldt for os, da det er der børnene er med til at  …… og mentalt at forberede sig på næste der skal ske. Der skiftes bleer inden frokost.

Mere i denne kategori: « Værdigrundlag Traditioner »